Βίντεο envirnmentaly tweet

Environmentaly Tweet

Οι μαθήτριες της Γ΄τάξης Γιαννέλη Χριστίνα και Κιούση Παναγιώτα ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του ΔΙΕΘΝΟΥΣ διαγωνισμού 

" Νέοι Δημοσιογράφοι για το περιβάλλον" και έδωσαν το καλύτερο εαυτό τους φτιάχνοντας το ακόλουθο βίντεο.

 

https://www.youtube.com/watch?v=FXJc_LEXYIg&feature=youtu.be